ที่ตั้งปัจจุบัน:เว็บไซต์อย่างเป็นทางการของเกมการ์ดฟิลด์

วิกฤติที่ชายแดน

2019-05-20 แผนผังเว็บไซต์ :91รอง

ผู้หญิงคนหนึ่งถือเด็กอยู่ที่ค่ายชั่วคราวเพื่อเดินทางข้ามชายแดนกรีก - มาซิโดเนียใกล้กับหมู่บ้านกรีก Idomenii 1 มีนาคม 2559 REUTERS / Marko Djurica

ผู้หญิงคนหนึ่งถือเด็กอยู่ที่ค่ายชั่วคราวเพื่อเดินทางข้ามชายแดนกรีก - มาซิโดเนียใกล้กับหมู่บ้านกรีก Idomenii 1 มีนาคม 2559 REUTERS / Marko Djurica

ผู้หญิงคนหนึ่งถือเด็กอยู่ที่ค่ายชั่วคราวเพื่อเดินทางข้ามชายแดนกรีก - มาซิโดเนียใกล้กับหมู่บ้านกรีก Idomenii 1 มีนาคม 2559 REUTERS / Marko Djurica
ปิด
1/20
ผู้อพยพยืนถัดจากรั้วชายแดนกรีก - มาซิโดเนียใกล้กับหมู่บ้านกรีก Idomenii 1 มีนาคม 2559 REUTERS / Marko Djurica

ผู้อพยพยืนถัดจากรั้วชายแดนกรีก - มาซิโดเนียใกล้กับหมู่บ้านกรีก Idomenii 1 มีนาคม 2559 REUTERS / Marko Djurica

ผู้อพยพยืนถัดจากรั้วชายแดนกรีก - มาซิโดเนียใกล้กับหมู่บ้านกรีก Idomenii 1 มีนาคม 2559 REUTERS / Marko Djurica
ปิด
2/20
ผู้อพยพหนุ่มสาวที่กำลังรอข้ามชายแดนกรีก - มาซิโดเนียยืนอยู่ข้างกองไฟในค่ายชั่วคราวใกล้หมู่บ้านกรีก Idomeni 2 มีนาคม 2559 REUTERS / Marko Djurica

ผู้อพยพหนุ่มสาวที่กำลังรอข้ามชายแดนกรีก - มาซิโดเนียยืนอยู่ข้างกองไฟในค่ายชั่วคราวใกล้หมู่บ้านกรีก Idomeni 2 มีนาคม 2559 REUTERS / Marko Djurica

ผู้อพยพหนุ่มสาวที่กำลังรอข้ามชายแดนกรีก - มาซิโดเนียยืนอยู่ข้างกองไฟในค่ายชั่วคราวใกล้หมู่บ้านกรีก Idomeni 2 มีนาคม 2559 REUTERS / Marko Djurica
ปิด
3/20
ชายคนหนึ่งเดินไปที่ค่ายชั่วคราวที่ผู้อพยพติดค้างที่รอข้ามพรมแดนกรีก - มาซิโดเนียใกล้กับหมู่บ้านกรีก Idomenii 1 มีนาคม 2559 REUTERS / Marko Djurica

ชายคนหนึ่งเดินไปที่ค่ายชั่วคราวที่ผู้อพยพติดค้างที่รอข้ามพรมแดนกรีก - มาซิโดเนียใกล้กับหมู่บ้านกรีก Idomenii 1 มีนาคม 2559 REUTERS / Marko Djurica

ชายคนหนึ่งเดินไปที่ค่ายชั่วคราวที่ผู้อพยพติดค้างที่รอข้ามพรมแดนกรีก - มาซิโดเนียใกล้กับหมู่บ้านกรีก Idomenii 1 มีนาคม 2559 REUTERS / Marko Djurica
ปิด
4/20
ผู้อพยพตั้งอยู่ถัดจากรั้วชายแดนกรีก - มาซิโดเนียที่ค่ายใกล้หมู่บ้านกรีก Idomenii 1 มีนาคม 2559 REUTERS / Marko Djurica

ผู้อพยพตั้งอยู่ถัดจากรั้วชายแดนกรีก - มาซิโดเนียที่ค่ายใกล้หมู่บ้านกรีก Idomenii 1 มีนาคม 2559 REUTERS / Marko Djurica

ผู้อพยพตั้งอยู่ถัดจากรั้วชายแดนกรีก - มาซิโดเนียที่ค่ายใกล้หมู่บ้านกรีก Idomenii 1 มีนาคม 2559 REUTERS / Marko Djurica
ปิด
5/20
ผู้อพยพหนุ่มสาวที่กำลังรอข้ามพรมแดนกรีก - มาซิโดเนียนั่งอยู่ในเต็นท์ในค่ายชั่วคราวเพื่อใกล้หมู่บ้านกรีก Idomeni 2 มีนาคม 2016 REUTERS / Marko Djurica

ผู้อพยพหนุ่มสาวที่กำลังรอข้ามพรมแดนกรีก - มาซิโดเนียนั่งอยู่ในเต็นท์ในค่ายชั่วคราวเพื่อใกล้หมู่บ้านกรีก Idomeni 2 มีนาคม 2016 REUTERS / Marko Djurica

ผู้อพยพหนุ่มสาวที่กำลังรอข้ามพรมแดนกรีก - มาซิโดเนียนั่งอยู่ในเต็นท์ในค่ายชั่วคราวเพื่อใกล้หมู่บ้านกรีก Idomeni 2 มีนาคม 2016 REUTERS / Marko Djurica
ปิด
6/20
แรงงานข้ามชาติโยนผ้าห่มข้ามรั้วกรีก - มาซิโดเนียใกล้กับหมู่บ้านกรีก Idomenii 1 มีนาคม 2559 REUTERS / Marko Djurica

แรงงานข้ามชาติโยนผ้าห่มข้ามรั้วกรีก - มาซิโดเนียใกล้กับหมู่บ้านกรีก Idomenii 1 มีนาคม 2559 REUTERS / Marko Djurica

แรงงานข้ามชาติโยนผ้าห่มข้ามรั้วกรีก - มาซิโดเนียใกล้กับหมู่บ้านกรีก Idomenii 1 มีนาคม 2559 REUTERS / Marko Djurica
ปิด
7/20
ทารกถูกวางลงบนพื้นท่ามกลางผู้ลี้ภัยและผู้อพยพที่รออยู่เพื่อข้ามพรมแดนกรีก - มาซิโดเนียใกล้กับหมู่บ้านกรีก Idomeni, 29 กุมภาพันธ์ 2016 REUTERS / Alexandros Avramidis

ทารกถูกวางลงบนพื้นท่ามกลางผู้ลี้ภัยและผู้อพยพที่รออยู่เพื่อข้ามพรมแดนกรีก - มาซิโดเนียใกล้กับหมู่บ้านกรีก Idomeni, 29 กุมภาพันธ์ 2016 REUTERS / Alexandros Avramidis

ทารกถูกวางลงบนพื้นท่ามกลางผู้ลี้ภัยและผู้อพยพที่รออยู่เพื่อข้ามพรมแดนกรีก - มาซิโดเนียใกล้กับหมู่บ้านกรีก Idomeni, 29 กุมภาพันธ์ 2016 REUTERS / Alexandros Avramidis
ปิด
8/20
หญิงผู้อพยพตั้งอยู่ในค่ายชั่วคราวที่ผู้อพยพติดค้างที่รอข้ามพรมแดนกรีก - มาซิโดเนียใกล้กับหมู่บ้านกรีก Idomenii 1 มีนาคม 2559 REUTERS / Marko Djurica

หญิงผู้อพยพตั้งอยู่ในค่ายชั่วคราวที่ผู้อพยพติดค้างที่รอข้ามพรมแดนกรีก - มาซิโดเนียใกล้กับหมู่บ้านกรีก Idomenii 1 มีนาคม 2559 REUTERS / Marko Djurica

หญิงผู้อพยพตั้งอยู่ในค่ายชั่วคราวที่ผู้อพยพติดค้างที่รอข้ามพรมแดนกรีก - มาซิโดเนียใกล้กับหมู่บ้านกรีก Idomenii 1 มีนาคม 2559 REUTERS / Marko Djurica
ปิด
9/20
แรงงานข้ามชาติรออยู่หลังรั้วชายแดนเพื่อข้ามชายแดนกรีก - มาซิโดเนียใกล้กับหมู่บ้านกรีก Idomenii 1 มีนาคม 2559 REUTERS / Marko Djurica

แรงงานข้ามชาติรออยู่หลังรั้วชายแดนเพื่อข้ามชายแดนกรีก - มาซิโดเนียใกล้กับหมู่บ้านกรีก Idomenii 1 มีนาคม 2559 REUTERS / Marko Djurica

แรงงานข้ามชาติรออยู่หลังรั้วชายแดนเพื่อข้ามชายแดนกรีก - มาซิโดเนียใกล้กับหมู่บ้านกรีก Idomenii 1 มีนาคม 2559 REUTERS / Marko Djurica
ปิด
10/20
ผู้อพยพที่กำลังรอข้ามชายแดนกรีก - มาซิโดเนียอุ่นไฟในค่ายชั่วคราวใกล้หมู่บ้านกรีก Idomeni 2 มีนาคม 2559 REUTERS / Marko Djurica

ผู้อพยพที่กำลังรอข้ามชายแดนกรีก - มาซิโดเนียอุ่นไฟในค่ายชั่วคราวใกล้หมู่บ้านกรีก Idomeni 2 มีนาคม 2559 REUTERS / Marko Djurica

ผู้อพยพที่กำลังรอข้ามชายแดนกรีก - มาซิโดเนียอุ่นไฟในค่ายชั่วคราวใกล้หมู่บ้านกรีก Idomeni 2 มีนาคม 2559 REUTERS / Marko Djurica
ปิด
11/20
ผู้อพยพมองไปที่มาซิโดเนียผ่านรั้วชายแดนกรีก - มาซิโดเนียขณะที่เฮลิคอปเตอร์ตำรวจบินผ่านใกล้หมู่บ้านกรีก Idomenii 1 มีนาคม 2559 REUTERS / Marko Djurica

ผู้อพยพมองไปที่มาซิโดเนียผ่านรั้วชายแดนกรีก - มาซิโดเนียขณะที่เฮลิคอปเตอร์ตำรวจบินผ่านใกล้หมู่บ้านกรีก Idomenii 1 มีนาคม 2559 REUTERS / Marko Djurica

ผู้อพยพมองไปที่มาซิโดเนียผ่านรั้วชายแดนกรีก - มาซิโดเนียขณะที่เฮลิคอปเตอร์ตำรวจบินผ่านใกล้หมู่บ้านกรีก Idomenii 1 มีนาคม 2559 REUTERS / Marko Djurica
ปิด
12/20
เสื้อผ้าถูกแขวนไว้ให้แห้งบนรั้วในค่ายที่ชายแดนกรีก - มาซิโดเนียใกล้หมู่บ้าน Idomeni, กรีซ 2 มีนาคม 2016 REUTERS / Marko Djurica

เสื้อผ้าถูกแขวนไว้ให้แห้งบนรั้วในค่ายที่ชายแดนกรีก - มาซิโดเนียใกล้หมู่บ้าน Idomeni, กรีซ 2 มีนาคม 2016 REUTERS / Marko Djurica

เสื้อผ้าถูกแขวนไว้ให้แห้งบนรั้วในค่ายที่ชายแดนกรีก - มาซิโดเนียใกล้หมู่บ้าน Idomeni, กรีซ 2 มีนาคม 2016 REUTERS / Marko Djurica
ปิด
13/20
ผู้ลี้ภัยยืนถัดจากเต็นท์ที่ค่ายอพยพซึ่งผู้ลี้ภัยและผู้ลี้ภัยต่างรอคอยที่จะข้ามชายแดนกรีก - มาซิโดเนียใกล้กับหมู่บ้านกรีก Idomeni, 1 มีนาคม 2016 REUTERS / Alexandros Avramidis

ผู้ลี้ภัยยืนถัดจากเต็นท์ที่ค่ายอพยพซึ่งผู้ลี้ภัยและผู้ลี้ภัยต่างรอคอยที่จะข้ามชายแดนกรีก - มาซิโดเนียใกล้กับหมู่บ้านกรีก Idomeni, 1 มีนาคม 2016 REUTERS / Alexandros Avramidis

ผู้ลี้ภัยยืนถัดจากเต็นท์ที่ค่ายอพยพซึ่งผู้ลี้ภัยและผู้ลี้ภัยต่างรอคอยที่จะข้ามชายแดนกรีก - มาซิโดเนียใกล้กับหมู่บ้านกรีก Idomeni, 1 มีนาคม 2016 REUTERS / Alexandros Avramidis
ปิด
14/20
ผู้อพยพหนุ่มนั่งถัดจากรั้วชายแดนกรีก - มาซิโดเนียที่ค่ายใกล้หมู่บ้านกรีก Idomenii 1 มีนาคม 2559 REUTERS / Marko Djurica

ผู้อพยพหนุ่มนั่งถัดจากรั้วชายแดนกรีก - มาซิโดเนียที่ค่ายใกล้หมู่บ้านกรีก Idomenii 1 มีนาคม 2559 REUTERS / Marko Djurica

ผู้อพยพหนุ่มนั่งถัดจากรั้วชายแดนกรีก - มาซิโดเนียที่ค่ายใกล้หมู่บ้านกรีก Idomenii 1 มีนาคม 2559 REUTERS / Marko Djurica
ปิด
15/20
ผู้อพยพที่กำลังรอข้ามชายแดนกรีก - มาซิโดเนียอุ่นไฟในค่ายชั่วคราวใกล้หมู่บ้านกรีก Idomeni 2 มีนาคม 2559 REUTERS / Marko Djurica

ผู้อพยพที่กำลังรอข้ามชายแดนกรีก - มาซิโดเนียอุ่นไฟในค่ายชั่วคราวใกล้หมู่บ้านกรีก Idomeni 2 มีนาคม 2559 REUTERS / Marko Djurica

ผู้อพยพที่กำลังรอข้ามชายแดนกรีก - มาซิโดเนียอุ่นไฟในค่ายชั่วคราวใกล้หมู่บ้านกรีก Idomeni 2 มีนาคม 2559 REUTERS / Marko Djurica
ปิด
16/20
เด็กหนุ่มอพยพอุ่นไฟด้วยตัวเองที่ชายแดนกรีก - มาซิโดเนียใกล้หมู่บ้าน Idomeni, กรีซ 2 มีนาคม 2559 REUTERS / Marko Djurica

เด็กหนุ่มอพยพอุ่นไฟด้วยตัวเองที่ชายแดนกรีก - มาซิโดเนียใกล้หมู่บ้าน Idomeni, กรีซ 2 มีนาคม 2559 REUTERS / Marko Djurica

เด็กหนุ่มอพยพอุ่นไฟด้วยตัวเองที่ชายแดนกรีก - มาซิโดเนียใกล้หมู่บ้าน Idomeni, กรีซ 2 มีนาคม 2559 REUTERS / Marko Djurica
ปิด
17/20
ผู้ลี้ภัยที่ถูกจับถูกพบอยู่ในเต็นท์ที่ค่ายโยกย้ายในขณะที่พวกเขารอที่จะข้ามชายแดนกรีก - มาซิโดเนียใกล้กับหมู่บ้านกรีก Idomeni, 1 มีนาคม 2016

ผู้ลี้ภัยที่ถูกจับถูกพบอยู่ในเต็นท์ที่ค่ายโยกย้ายในขณะที่พวกเขารอที่จะข้ามชายแดนกรีก - มาซิโดเนียใกล้กับหมู่บ้านกรีก Idomeni, 1 มีนาคม 2016

ผู้ลี้ภัยที่ถูกจับถูกพบอยู่ในเต็นท์ที่ค่ายโยกย้ายในขณะที่พวกเขารอที่จะข้ามชายแดนกรีก - มาซิโดเนียใกล้กับหมู่บ้านกรีก Idomeni, 1 มีนาคม 2016
ปิด
18/20
ผู้ลี้ภัยชาวซีเรียผลักเพื่อนชาวซีเรียคนหนึ่งบนรถเข็นเดินทางไปยังชายแดนกรีก - มาซิโดเนียใกล้กับหมู่บ้านกรีก Idomeni วันที่ 1 มีนาคม 2016 REUTERS / Alexandros Avramidis

ผู้ลี้ภัยชาวซีเรียผลักเพื่อนชาวซีเรียคนหนึ่งบนรถเข็นเดินทางไปยังชายแดนกรีก - มาซิโดเนียใกล้กับหมู่บ้านกรีก Idomeni วันที่ 1 มีนาคม 2016 REUTERS / Alexandros Avramidis

ผู้ลี้ภัยชาวซีเรียผลักเพื่อนชาวซีเรียคนหนึ่งบนรถเข็นเดินทางไปยังชายแดนกรีก - มาซิโดเนียใกล้กับหมู่บ้านกรีก Idomeni วันที่ 1 มีนาคม 2016 REUTERS / Alexandros Avramidis
ปิด
19/20
ผู้อพยพยืนล้อมรอบกองไฟที่ค่ายชั่วคราวซึ่งผู้อพยพติดค้างที่รอข้ามพรมแดนกรีก - มาซิโดเนียใกล้กับหมู่บ้านชาวกรีก Idomenii 1 มีนาคม 2559 REUTERS / Marko Djurica

ผู้อพยพยืนล้อมรอบกองไฟที่ค่ายชั่วคราวซึ่งผู้อพยพติดค้างที่รอข้ามพรมแดนกรีก - มาซิโดเนียใกล้กับหมู่บ้านชาวกรีก Idomenii 1 มีนาคม 2559 REUTERS / Marko Djurica

ผู้อพยพยืนล้อมรอบกองไฟที่ค่ายชั่วคราวซึ่งผู้อพยพติดค้างที่รอข้ามพรมแดนกรีก - มาซิโดเนียใกล้กับหมู่บ้านชาวกรีก Idomenii 1 มีนาคม 2559 REUTERS / Marko Djurica
ปิด
20/20

(责任编辑:卫斯理)
文章人气:202