ที่ตั้งปัจจุบัน:เว็บไซต์อย่างเป็นทางการของเกมการ์ดฟิลด์

เว็บไซต์อย่างเป็นทางการของเกมการ์ดฟิลด์ :โซชียังอยู่ระหว่างการก่อสร้าง

2019-05-21 แผนผังเว็บไซต์ :214รอง

<p> คนงานก่อสร้างเป็นภาพผ่านหน้าต่างของอาคารอพาร์ตเมนต์ที่ยังไม่เสร็จในหมู่บ้านสื่อภูเขาที่ด้านบนของหมู่บ้านเอสโต Sadok ที่รีสอร์ทอัลไพน์ Rosa Khutor ใกล้โซซี, 6 กุมภาพันธ์ 2014 REUTERS / Michael Dalder </p>

ภาพคนงานก่อสร้างผ่านหน้าต่างของอาคารอพาร์ตเมนต์ที่ยังไม่เสร็จในหมู่บ้านสื่อภูเขาด้านบนของหมู่บ้าน Esto Sadok ที่รีสอร์ทอัลไพน์ Rosa Khutor ใกล้โซชิ, 6 กุมภาพันธ์ 2014 REUTERS / Michael Dalder

ภาพคนงานก่อสร้างผ่านหน้าต่างของอาคารอพาร์ตเมนต์ที่ยังไม่เสร็จในหมู่บ้านสื่อภูเขาด้านบนของหมู่บ้าน Esto Sadok ที่รีสอร์ทอัลไพน์ Rosa Khutor ใกล้โซชิ, 6 กุมภาพันธ์ 2014 REUTERS / Michael Dalder

ปิด
1/20
<p> อาสาสมัครเดินผ่านสถานที่ก่อสร้างที่มีอาคารที่ยังไม่เสร็จภายใต้ฝาครอบที่ตกแต่งด้วยภาพวาดของหน้าต่างในโซซี, 6 กุมภาพันธ์ 2014 REUTERS / Eric Gaillard </p>

อาสาสมัครเดินผ่านสถานที่ก่อสร้างที่มีอาคารที่ยังไม่เสร็จภายใต้ปกตกแต่งด้วยภาพวาดของหน้าต่างในโซซี, 6 กุมภาพันธ์ 2014 REUTERS / Eric Gaillard

อาสาสมัครเดินผ่านสถานที่ก่อสร้างที่มีอาคารที่ยังไม่เสร็จภายใต้ปกตกแต่งด้วยภาพวาดของหน้าต่างในโซซี, 6 กุมภาพันธ์ 2014 REUTERS / Eric Gaillard

ปิด
2/20
<p> คนงานก่อสร้างทำงานที่ทางเท้าในอาคารอพาร์ตเมนต์ที่ยังไม่เสร็จในหมู่บ้านสื่อภูเขาที่ด้านบนของหมู่บ้าน Esto Sadok ที่รีสอร์ทอัลไพน์ Rosa Khutor ใกล้โซซี, 6 กุมภาพันธ์ 2014 REUTERS / Michael Dalder </p>

คนงานก่อสร้างทำงานที่ทางเท้าที่อาคารอพาร์ตเมนต์ที่ยังไม่เสร็จในหมู่บ้านสื่อภูเขาด้านบนของหมู่บ้าน Esto Sadok ที่รีสอร์ทอัลไพน์ Rosa Khutor ใกล้โซชิ, 6 กุมภาพันธ์ 2014 REUTERS / Michael Dalder

คนงานก่อสร้างทำงานที่ทางเท้าที่อาคารอพาร์ตเมนต์ที่ยังไม่เสร็จในหมู่บ้านสื่อภูเขาด้านบนของหมู่บ้าน Esto Sadok ที่รีสอร์ทอัลไพน์ Rosa Khutor ใกล้โซชิ, 6 กุมภาพันธ์ 2014 REUTERS / Michael Dalder

ปิด
3/20
<p> คนงานอุ้มวัสดุลงในอาคารอพาร์ตเมนต์ในหมู่บ้านสื่อภูเขาด้านบนของหมู่บ้าน Esto Sadok ที่รีสอร์ทอัลไพน์ Rosa Khutor ใกล้โซชี, 6 กุมภาพันธ์ 2014 REUTERS / Kai Pfaffenbach </p>

คนงานอุ้มวัสดุลงในอาคารอพาร์ตเมนต์ในหมู่บ้านสื่อภูเขาด้านบนของหมู่บ้านเอสโต Sadok ที่รีสอร์ทอัลไพน์ Rosa Khutor ใกล้โซชี, 6 กุมภาพันธ์ 2014 REUTERS / Kai Pfaffenbach

คนงานอุ้มวัสดุลงในอาคารอพาร์ตเมนต์ในหมู่บ้านสื่อภูเขาด้านบนของหมู่บ้านเอสโต Sadok ที่รีสอร์ทอัลไพน์ Rosa Khutor ใกล้โซชี, 6 กุมภาพันธ์ 2014 REUTERS / Kai Pfaffenbach

ปิด
4/20
<p> คนงานก่อสร้างทำงานที่ทางเท้าของอาคารอพาร์ตเมนต์ที่ยังไม่เสร็จในหมู่บ้านสื่อภูเขาที่ด้านบนของหมู่บ้าน Esto Sadok ที่รีสอร์ทอัลไพน์ Rosa Khutor ใกล้โซซี, 6 กุมภาพันธ์ 2014 REUTERS / Michael Dalder </p>

คนงานก่อสร้างทำงานที่ทางเท้าของอาคารอพาร์ตเมนต์ที่ยังไม่เสร็จในหมู่บ้านสื่อภูเขาด้านบนของหมู่บ้าน Esto Sadok ที่รีสอร์ทอัลไพน์ Rosa Khutor ใกล้โซชิ, 6 กุมภาพันธ์ 2014 REUTERS / Michael Dalder

คนงานก่อสร้างทำงานที่ทางเท้าของอาคารอพาร์ตเมนต์ที่ยังไม่เสร็จในหมู่บ้านสื่อภูเขาด้านบนของหมู่บ้าน Esto Sadok ที่รีสอร์ทอัลไพน์ Rosa Khutor ใกล้โซชิ, 6 กุมภาพันธ์ 2014 REUTERS / Michael Dalder

ปิด
5/20
<p> คนงานย้ายเฟอร์นิเจอร์นอกอาคารอพาร์ตเมนต์ในหมู่บ้าน Esto Sadok ที่รีสอร์ทอัลไพน์ Rosa Khutor ใกล้ Sochi, 6 กุมภาพันธ์ 2014 REUTERS / Kai Pfaffenbach </p>

คนงานย้ายเฟอร์นิเจอร์นอกอาคารอพาร์ตเมนต์ในหมู่บ้าน Esto Sadok ที่รีสอร์ทอัลไพน์ Rosa Khutor ใกล้โซซี, 6 กุมภาพันธ์ 2014 REUTERS / Kai Pfaffenbach

คนงานย้ายเฟอร์นิเจอร์นอกอาคารอพาร์ตเมนต์ในหมู่บ้าน Esto Sadok ที่รีสอร์ทอัลไพน์ Rosa Khutor ใกล้โซซี, 6 กุมภาพันธ์ 2014 REUTERS / Kai Pfaffenbach

ปิด
6/20
<p> เฟอร์นิเจอร์และโคมไฟตั้งอยู่ถัดจากบริเวณแผนกต้อนรับส่วนหน้าของอาคารอพาร์ตเมนต์ในหมู่บ้าน Esto Sadok ที่รีสอร์ทอัลไพน์ Rosa Khutor ใกล้กับ Sochi, 6 กุมภาพันธ์ 2014 REUTERS / Kai Pfaffenbach </p>

เฟอร์นิเจอร์และโคมไฟตั้งอยู่ถัดจากบริเวณแผนกต้อนรับของอาคารอพาร์ตเมนต์ในหมู่บ้าน Esto Sadok ที่รีสอร์ทอัลไพน์ Rosa Khutor ใกล้โซชี, 6 กุมภาพันธ์ 2014 REUTERS / Kai Pfaffenbach

เฟอร์นิเจอร์และโคมไฟตั้งอยู่ถัดจากบริเวณแผนกต้อนรับของอาคารอพาร์ตเมนต์ในหมู่บ้าน Esto Sadok ที่รีสอร์ทอัลไพน์ Rosa Khutor ใกล้โซชี, 6 กุมภาพันธ์ 2014 REUTERS / Kai Pfaffenbach

ปิด
7/20
<p> คนงานขนเสื้อคลุมยืนอยู่ด้านนอกอาคารอพาร์ตเมนต์ในหมู่บ้าน Esto Sadok ที่รีสอร์ทอัลไพน์ Rosa Khutor ใกล้ Sochi, 6 กุมภาพันธ์ 2014 REUTERS / Kai Pfaffenbach </p>

คนงานขนย้ายเสื้อคลุมตั้งอยู่ด้านนอกอาคารอพาร์ตเมนต์ในหมู่บ้าน Esto Sadok ที่รีสอร์ทอัลไพน์ Rosa Khutor ใกล้โซซี, 6 กุมภาพันธ์ 2014 REUTERS / Kai Pfaffenbach

คนงานขนย้ายเสื้อคลุมตั้งอยู่ด้านนอกอาคารอพาร์ตเมนต์ในหมู่บ้าน Esto Sadok ที่รีสอร์ทอัลไพน์ Rosa Khutor ใกล้โซซี, 6 กุมภาพันธ์ 2014 REUTERS / Kai Pfaffenbach

ปิด
8/20
<p> คนงานก่อสร้างเป็นภาพผ่านหน้าต่างของอาคารอพาร์ตเมนต์ที่ยังไม่เสร็จในหมู่บ้านสื่อภูเขาด้านบนของหมู่บ้าน Esto Sadok ที่รีสอร์ทอัลไพน์ Rosa Khutor ใกล้โซซี, 6 กุมภาพันธ์ 2014 REUTERS / Michael Dalder </ p >

ภาพคนงานก่อสร้างเป็นภาพผ่านหน้าต่างของอาคารอพาร์ตเมนต์ที่ยังไม่เสร็จในหมู่บ้านสื่อภูเขาด้านบนของหมู่บ้าน Esto Sadok ที่รีสอร์ทอัลไพน์ Rosa Khutor ใกล้โซชิ, 6 กุมภาพันธ์ 2014 REUTERS / Michael Dalder

ภาพคนงานก่อสร้างเป็นภาพผ่านหน้าต่างของอาคารอพาร์ตเมนต์ที่ยังไม่เสร็จในหมู่บ้านสื่อภูเขาด้านบนของหมู่บ้าน Esto Sadok ที่รีสอร์ทอัลไพน์ Rosa Khutor ใกล้โซชิ, 6 กุมภาพันธ์ 2014 REUTERS / Michael Dalder

ปิด
9/20
<p> ทางเข้าสิ่งที่ควรจะเป็นห้างสรรพสินค้ามีให้เห็นในหมู่บ้านสื่อภูเขาที่ด้านบนของหมู่บ้าน Esto Sadok ที่รีสอร์ทอัลไพน์ Rosa Khutor ใกล้โซซี, 6 กุมภาพันธ์ 2014 REUTERS / Kai Pfaffenbach </ p >

ทางเข้าของสิ่งที่ควรจะเป็นห้างสรรพสินค้ามีให้เห็นในหมู่บ้านสื่อภูเขาที่ด้านบนของหมู่บ้านเอสโต Sadok ที่รีสอร์ทอัลไพน์ Rosa Khutor ใกล้โซซี, 6 กุมภาพันธ์ 2014 REUTERS / Kai Pfaffenbach

ทางเข้าของสิ่งที่ควรจะเป็นห้างสรรพสินค้ามีให้เห็นในหมู่บ้านสื่อภูเขาที่ด้านบนของหมู่บ้านเอสโต Sadok ที่รีสอร์ทอัลไพน์ Rosa Khutor ใกล้โซซี, 6 กุมภาพันธ์ 2014 REUTERS / Kai Pfaffenbach

ปิด
10/20
<p> เต็นท์ว่างเปล่าสำหรับอาสาสมัคร "บริการส่งของแขก" เป็นภาพที่หมู่บ้านสื่อภูเขาที่ด้านบนของหมู่บ้านเอสโต Sadok ที่รีสอร์ทอัลไพน์ Rosa Khutor ใกล้โซชี, 6 กุมภาพันธ์ 2014 REUTERS / Kai Pfaffenbach </ p >

เต็นท์ที่ว่างเปล่าสำหรับอาสาสมัคร "บริการส่งของแขก" ถ่ายภาพที่หมู่บ้านสื่อภูเขาที่ด้านบนของหมู่บ้านเอสโต Sadok ที่รีสอร์ทอัลไพน์ Rosa Khutor ใกล้โซชี, 6 กุมภาพันธ์ 2014 REUTERS / Kai Pfaffenbach

เต็นท์ที่ว่างเปล่าสำหรับอาสาสมัคร "บริการส่งของแขก" ถ่ายภาพที่หมู่บ้านสื่อภูเขาที่ด้านบนของหมู่บ้านเอสโต Sadok ที่รีสอร์ทอัลไพน์ Rosa Khutor ใกล้โซชี, 6 กุมภาพันธ์ 2014 REUTERS / Kai Pfaffenbach

ปิด
11/20
<p> สายไฟฟ้าที่ปกคลุมด้วยน้ำแข็งเป็นภาพที่ทางเข้าด้านหลังของอาคารอพาร์ตเมนต์ที่ยังไม่เสร็จในหมู่บ้านสื่อภูเขาที่ด้านบนของหมู่บ้านเอสโต Sadok ที่รีสอร์ทอัลไพน์ Rosa Khutor ใกล้โซชิ, 6 กุมภาพันธ์ 2014 REUTERS / Michael Dalder </ p>

สายไฟฟ้าที่ปกคลุมด้วยน้ำแข็งเป็นภาพที่ทางเข้าด้านหลังของอาคารอพาร์ตเมนต์ที่ยังไม่เสร็จในหมู่บ้านสื่อภูเขาที่ด้านบนของหมู่บ้านเอสโต Sadok ที่รีสอร์ทอัลไพน์ Rosa Khutor ใกล้โซซี, 6 กุมภาพันธ์ 2014 REUTERS / Michael ... มากกว่า

สายไฟฟ้าที่ปกคลุมด้วยน้ำแข็งเป็นภาพที่ทางเข้าด้านหลังของอาคารอพาร์ตเมนต์ที่ยังไม่เสร็จในหมู่บ้านสื่อภูเขาด้านบนของหมู่บ้าน Esto Sadok ที่รีสอร์ทอัลไพน์ Rosa Khutor ใกล้โซซี, 6 กุมภาพันธ์ 2014 REUTERS / Michael Dalder

ปิด
12/20
<p> คนงานแบกวัสดุก่อสร้างผ่านร้านขายของที่ระลึกหลักใน Olympic Park ก่อนเริ่มต้นการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกฤดูหนาว Sochi 2014 6 กุมภาพันธ์ 2014 REUTERS / Brian Snyder </p>

คนงานแบกวัสดุก่อสร้างผ่านร้านขายของที่ระลึกหลักใน Olympic Park ก่อนเริ่มต้นการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกฤดูหนาว Sochi 2014 6 กุมภาพันธ์ 2014 REUTERS / Brian Snyder

คนงานแบกวัสดุก่อสร้างผ่านร้านขายของที่ระลึกหลักใน Olympic Park ก่อนเริ่มต้นการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกฤดูหนาว Sochi 2014 6 กุมภาพันธ์ 2014 REUTERS / Brian Snyder

ปิด
13/20
<p> ป้ายต้อนรับจะปรากฏบนหน้าต่างที่อาคารอพาร์ตเมนต์ในหมู่บ้านสื่อภูเขาที่ด้านบนของหมู่บ้าน Esto Sadok ที่รีสอร์ทอัลไพน์ Rosa Khutor ใกล้โซชิ, 6 กุมภาพันธ์ 2014 REUTERS / Kai Pfaffenbach </p>

ป้ายต้อนรับจะปรากฏบนหน้าต่างที่อาคารอพาร์ตเมนต์ในหมู่บ้านสื่อภูเขาด้านบนของหมู่บ้านเอสโต Sadok ที่รีสอร์ทอัลไพน์ Rosa Khutor ใกล้โซชิ, 6 กุมภาพันธ์ 2014 REUTERS / Kai Pfaffenbach

ป้ายต้อนรับจะปรากฏบนหน้าต่างที่อาคารอพาร์ตเมนต์ในหมู่บ้านสื่อภูเขาด้านบนของหมู่บ้านเอสโต Sadok ที่รีสอร์ทอัลไพน์ Rosa Khutor ใกล้โซชิ, 6 กุมภาพันธ์ 2014 REUTERS / Kai Pfaffenbach

ปิด
14/20
<p> พนักงานยืนอยู่หน้าโรงแรมที่หมู่บ้าน Esto Sadok ที่รีสอร์ทอัลไพน์ Rosa Khutor ใกล้โซซี, 6 กุมภาพันธ์ 2014 REUTERS / Michael Dalder </p>

คนงานยืนอยู่หน้าโรงแรมแห่งหนึ่งในหมู่บ้าน Esto Sadok ที่รีสอร์ทอัลไพน์ Rosa Khutor ใกล้โซซี, 6 กุมภาพันธ์ 2014 REUTERS / Michael Dalder

คนงานยืนอยู่หน้าโรงแรมแห่งหนึ่งในหมู่บ้าน Esto Sadok ที่รีสอร์ทอัลไพน์ Rosa Khutor ใกล้โซซี, 6 กุมภาพันธ์ 2014 REUTERS / Michael Dalder

ปิด
15/20
<p> กระเบื้องแตกเป็นภาพในฐานะแขกเดินเข้าไปในโรงแรมในหมู่บ้านสื่อภูเขาที่ด้านบนของหมู่บ้าน Esto Sadok ที่รีสอร์ทอัลไพน์ Rosa Khutor ใกล้โซซี, 6 กุมภาพันธ์ 2014 REUTERS / Kai Pfaffenbach </p>

กระเบื้องแตกเป็นรูปในฐานะแขกเดินเข้าไปในโรงแรมในหมู่บ้านสื่อภูเขาที่ด้านบนของหมู่บ้านเอสโต Sadok ที่รีสอร์ทอัลไพน์ Rosa Khutor ใกล้โซชิ, 6 กุมภาพันธ์ 2014 REUTERS / Kai Pfaffenbach

กระเบื้องแตกเป็นรูปในฐานะแขกเดินเข้าไปในโรงแรมในหมู่บ้านสื่อภูเขาที่ด้านบนของหมู่บ้านเอสโต Sadok ที่รีสอร์ทอัลไพน์ Rosa Khutor ใกล้โซชิ, 6 กุมภาพันธ์ 2014 REUTERS / Kai Pfaffenbach

ปิด
16/20
<p> คนงานทำงานนอกขั้นตอนนอกร้านอาหารเพื่อเตรียมการสำหรับการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกฤดูหนาวปี 2014 ที่เมืองโซชีคูซ่าเมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2014 REUTERS / Stefan Wermuth </p>

คนงานทำงานนอกขั้นตอนในร้านอาหารเสร็จสิ้นขณะเตรียมการสำหรับการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกฤดูหนาวปี 2014 ที่เมืองโซชีคูซ่าใน Rosa Khutor 6 กุมภาพันธ์ 2014 REUTERS / Stefan Wermuth

คนงานทำงานนอกขั้นตอนในร้านอาหารเสร็จสิ้นขณะเตรียมการสำหรับการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกฤดูหนาวปี 2014 ที่เมืองโซชีคูซ่าใน Rosa Khutor 6 กุมภาพันธ์ 2014 REUTERS / Stefan Wermuth

ปิด
17/20
<p> เฟอร์นิเจอร์เป็นภาพที่ด้านหน้าของโรงแรมที่หมู่บ้าน Esto Sadok ที่รีสอร์ทอัลไพน์ Rosa Khutor ใกล้โซซี, 6 กุมภาพันธ์ 2014 REUTERS / Michael Dalder </p>

เฟอร์นิเจอร์เป็นภาพที่ด้านหน้าของโรงแรมที่หมู่บ้าน Esto Sadok ที่รีสอร์ทอัลไพน์ Rosa Khutor ใกล้โซชิ, 6 กุมภาพันธ์ 2014 REUTERS / Michael Dalder

เฟอร์นิเจอร์เป็นภาพที่ด้านหน้าของโรงแรมที่หมู่บ้าน Esto Sadok ที่รีสอร์ทอัลไพน์ Rosa Khutor ใกล้โซชิ, 6 กุมภาพันธ์ 2014 REUTERS / Michael Dalder

ปิด
18/20
<p> คนงานเดินใกล้โรงแรมที่หมู่บ้านเอสโต Sadok ที่รีสอร์ทอัลไพน์ Rosa Khutor ใกล้โซชี, 6 กุมภาพันธ์ 2014 REUTERS / Michael Dalder </p>

คนงานเดินใกล้โรงแรมที่หมู่บ้านเอสโต Sadok ที่รีสอร์ท Rosa Khutor อัลไพน์ใกล้โซซี, 6 กุมภาพันธ์ 2014 REUTERS / Michael Dalder

คนงานเดินใกล้โรงแรมที่หมู่บ้านเอสโต Sadok ที่รีสอร์ท Rosa Khutor อัลไพน์ใกล้โซซี, 6 กุมภาพันธ์ 2014 REUTERS / Michael Dalder

ปิด
19/20
<p> คนงานพยายามแก้ไขโคมไฟถนนที่ด้านหน้าของโรงแรมในหมู่บ้านสื่อภูเขาที่ด้านบนของหมู่บ้าน Esto Sadok ที่รีสอร์ทอัลไพน์ Rosa Khutor ใกล้โซซี, 6 กุมภาพันธ์ 2014 REUTERS / Kai Pfaffenbach </ p >

คนงานพยายามแก้ไขโคมไฟถนนที่ด้านหน้าของโรงแรมในหมู่บ้านสื่อภูเขาที่ด้านบนของหมู่บ้าน Esto Sadok ที่รีสอร์ทอัลไพน์ Rosa Khutor ใกล้โซชิ, 6 กุมภาพันธ์ 2014 REUTERS / Kai Pfaffenbach

คนงานพยายามแก้ไขโคมไฟถนนที่ด้านหน้าของโรงแรมในหมู่บ้านสื่อภูเขาที่ด้านบนของหมู่บ้าน Esto Sadok ที่รีสอร์ทอัลไพน์ Rosa Khutor ใกล้โซชิ, 6 กุมภาพันธ์ 2014 REUTERS / Kai Pfaffenbach

ปิด
20/20

(责任编辑:卫斯理)
文章人气:17